Общи условия

 • ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
 • Когато посещавате, разглеждате или използвате уеб сайта www.miltonia-haircare.bg, Вие заявявате, че разбирате и приемате посочените в същия права и задължения като правен еквивалент на подписан между страните писмен договор, и се съгласявате да изпълнявате условията по този договор. MILTONIA-HAIRCARE.BG си запазва правото да променя тези условия по всяко време и по всякакъв повод, и ако Вие продължавате да използвате този сайт след подобна промяна, това се счита за съгласие и приемане на променените условия и съдържание на този договор. Настоящият договор представлява общите условия или условията на ползване на сайта, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин.

 • ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
 • www.miltonia-haircare.bg собственост на фирма “Милтония Бюти ” ЕООД със седалище и адрес на управление, гр. Бургас ул. „Патриарх Евтимий“ №77, ЕИК: 204848374 “Милтония Бюти” ЕООД притежава изключителни права да администрира сайта и електронния магазин  www.miltonia-haircare.bg

   

 • ДЕФИНИЦИИ
 • Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин, (разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.)

  Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.

  Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.

  Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

 • ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 • Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

  Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

  Клиентът се съгласява да предостави на Miltonia-Haircare.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му  e предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта.  Miltonia-Haircare.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

  С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл), Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Miltonia-Haircare.bg или трети лица, които са партньори на Miltonia-Haircare.bg и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които badu.bg може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

  Клиентът се съгласява с политиката за използване на бисквитки на Miltonia-Haircare.bg, която може да бъде намерена тук (имали политика за бисквитките).

 • РЕКЛАМА
 • Бюлетините на сайта, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от партньори на Miltonia-Haircare.bg.

  В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта или направи поръчка чрез менюто за Лесна поръчка, изразява съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време.

  Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 0899 35 25 30.

  Отказът за получаване на Бюлетин не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

  Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. Miltonia-Haircare.bg им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

 • ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 • Съгласно изискванията на българското законодателство за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, Miltonia-Haircare.bg е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

  Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

  Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Aкаунт, Поръчка и/или Лесна поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Miltonia-Haircare.bg, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от  Miltonia-Haircare.bg, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. Също така, Купувачът дава изричното си и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от Miltonia-Haircare.bg, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

  Купувачът се съгласява и разрешава на Miltonia-Haircare.bg да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг и др.

  Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 • ОТГОВОРНОСТ
 • Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

  Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 • ГАРАНЦИИ
 • Гаранцията започва да тече от датата получаване на стоката от потребителя. Продуктите имат 24-месечен гаранционен срок. Продавачът е отговорен за всички дефекти на продуктите при получаването на стоката или при появяването им по време на гаранционния период. Това не се отнася за дефекти, причинени от грубо или неправилно прилагане или механични повреди.

 • НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
 • Плащане с наложен платеж (плащане при доставка) – купувачът заплаща цялата дължима сума на куриера при получаване на поръчката;

  Плащане с банков превод – поръчката се обработва и изпраща от продавача едва след като заплащането на дължимата сума от страна на купувача постъпи по банкова сметка на продавача. При получаване на пратката купувачът не дължи никакво заплащане на куриера.

  Данни за плащане:

  Титуляр на банковата сметка: Радостина Колева Милкинова

  Банкова сметка :

  Уникредит Булбанк
  Сметка:7000 1523 1099 82
  IBAN: BG86 UNCR 7000 1523 1099 82
  BIC(SWIFT):UNCRBGSF
  “Милтония Бюти” ЕООД

  Доставка:

  При поръчка от сайта, доставката се извършва само на територията на България. Доставката се извършва в рамките на 1-3 работни дни. Използваме куриерските услуги на фирма СПИДИ.

 • ПОРЪЧКА
 • Можете да поръчате от Miltonia-Haircare.bg 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, имате възможност да прегледате избраните от Вас продукти както и информацията за доставка и връзка с Вас – и при нужда да направите корекции. Ще бъдете уведомени чрез имейл за потвърждаването и изпращането на Вашата поръчка.

  Правилно попълнената и изпратена чрез miltonia-beauty.bg или телефонно обаждане поръчка е обвързващо предложение за сключване на договор за продажба от разстояние с продаващата страна, при което купувачът е обвързан от период на 21 дни от изпращането на поръчката да сключи договор с продаващата страна.

  Самият договор за продажба е изготвен от продаващата страна и се смята за актуален след като продаващата страна изпрати стоката на получателя.

  Предвид факта, че договорът за продажба, сключващ се между интернет магазина и потребителите на сайта, се сключва въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от момента отправянето на предложението до сключването на договора, както и за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си, договорът се явява договор за продажба от разстояние съгласно разпоредбите на ЗЗП.

  Потребителят има право да анулира поръчката, т.е. да се откаже от предложението си за сключване на договор за покупка, без да дължи каквито и да е било неустойки, а то до момента на изпращане на стоката. Потребителят се задължава да уведоми продавача за този факт посредством имейл или по телефона.

  Продуктите, закупени на сайта Miltonia-Haircare.bg, не са предназначени за последваща продажба.